Langloftet etter fullført restaurering

 

Denne artikkelen omhandler Tvetbygningen, bilder og historie.

Nå er arbeidet med istandsetting av langloftet på Tvet fullført. Dermed kan det største prosjektet i lagets historie avsluttes. Et av de viktigste kulturminner i Ringsaker er bevart for ettertiden. Et godt og konstruktivt samarbeid mellom eierne Liv Kristin og Peder Brenden og historielaget gjør at kommende generasjoner nå får muligheten til å se hvordan furnesfolk bygde og bodde på 1600-tallet. Vi må også berømme tømmermennene Jan Erik Fauskrud og Asgeir Brukstuen for svært godt arbeid. Deres kompetanse på gamle byggeskikker og bevaring av gamle bygninger er noe av det beste som finnes i vårt område. Alt arbeidet er godkjent av fylkesarkeologen.

Huset ble innviet 14. september 2013 og står nå godt synlig på det vakre gardstunet på Tvet. 


Familien Brenden har sjøl arbeidet mange timer på langloftet. Også historielagsmedlemmer har gjort en betydelig dugnadsinnsats for å få fullført istandsettingen.

Det er tatt boreprøver av tømmeret som vi har sendt til analyse slik at vi kan få fastslått den nøyaktig alderen.

 

Langloftet i 2009 før restaurering

Etter katastrofebrannen på Tvet 12. mai 1790, ble bygningen gitt som nabohjelp fra Østre Håve for at folkene skulle få tak over hodet. Hvor gammelt huset var da vet vi ikke før vi får analyseresultatet av boreprøvene.. Det var datidens forsikring at naboene sto sammen og hjalp hverandre ved katastrofer som dette. Men at bygningen skulle stå i uforandret og god stand i 2012 hadde vel neppe folkene som levde på Tvet den gangen tenkt seg.

I årboka Minner fra Furnes for 2006 har Borger O. Sween skrevet en interessant artikkel om langloftet som vi kan anbefale alle å lese. Boka kan kjøpes hos styremedlemmene.

 

Det var i siste liten at bevaringsarbeidet ble satt i gang. Bygningen begynte å bli dårlig og om få år ville det ha vært for sent og et viktig kulturminne ville ha vært borte for alltid.