I ettertid er det tydelig at Buttekvern Eldresenter står fram som det beste eksemplet på at privat initiativ og ildsjeler kan vinne over negative politikere og en generell skepsis fra styresmaktene til noe som kommer fra den såkalte grasrota. Etter at Ringsaker kommune hadde kjøpt eiendommen og jordvegen på garden Buttekvern var ofret på utviklingens alter, sto bare gardstunet igjen ved innkjørselen til Brumunddal.  Ledelsen i kommunen ønsket å rive bygningene for å kunne benytte tomta til andre formål. Angivelig var tømmeret fra 1700 tallet så råttent at restaurering ikke var økonomisk forsvarlig. Men noen lokale mennesker ville det annerledes. Initiativtakere med sterk tro, mye vilje og uendelig stahet engasjerte fagfolk til å foreta en valuering av kvaliteten på husene. Det var stort behov for restaurering, men ingen råte ble funnet. Ildsjelene så for seg en møteplass der eldre og andre kunne samles for sosialt samvær og aktiviteter. For å få en formell organisasjon på plass ble et ideelt helselag stiftet med Arvid Johannessen som leder. Styret besto av de opprinnelige aktivistene. De knyttet også til seg andre med rett kompetanse og tyngde der det var nødvendig. Prosessen med kommunen for å få de nødvendige tillatelser på plass ble lang og tung. Til slutt fikk de «lov til å prøve, men kommunen bidrar ikke med ei eneste krone.» Utsagnet ble starten på en suksesshistorie. En suksess som var resultatet av en kombinasjon av frivillig arbeid og stor støtte i lokalsamfunnet. Tre byggmestere ble involvert, Furnes allmenning bidro med materialer, handelsstanden i Brumunddal støttet opp som best de kunne, en innsamlingsaksjon i nærområdet resulterte i kr.40.000,-. Ingen sa nei til å gi penger til initiativet. Det ble solgt andelsbrev og arrangert basar/loddsalg, bl.a. med produkter fra lokale husflidslag som premier. Lions Club, Brumunddal tok ansvar for maling inne og ute. Elever og lærere ved snekker- og elektrikerlinja ved Ringsaker Videregående skole la inn over ½ års praksis på Buttekvern. Inventar som møbler, tapeter o.l. ble enten gitt gratis eller til en svært lav pris. Blant andre bidro Langmoen Pensjonistforening med en hel salong. Etter hvert kom også noen kommunepolitikere på banen og ble et svært nyttig kontaktledd mellom helselaget og administrasjonen i kommunen. Det store lokale engasjementet bygget på flere ting. Viktigst var kanskje at senteret skulle komme de eldre til gode. I tillegg kommer kanskje også den psykologiske faktoren inn. Når noen i kommunen i utgangspunktet sier at «dette klarer dere ikke» våkner staheten og pågangsviljen i hedmarkingen til fulle.  Givergleden og dugnadsånden har vært formidabel helt fram til nå.

Den 15. desember 1992 holdt Stiftelsen Buttekvern Eldresenter innvielsesseremoni. Hovedbygningen var fullt restaurert og framsto i gammel prakt. Bokstavelig talt da alt det gamle så langt som mulig var tatt vare på eller satt i stand som det en gang var. Over 100 personer var til stede inkludert ordfører som ble hentet med hest og slede. Mye har også hendt siden den offisielle åpningen. I andre etasje er det nå rom for bakst av rundstykker og wienerbrød. Kun hjemmelaget vare er godt nok til kaffen! Et moderne kjøkken og kjølerom gjør arbeidet enkelt for de ca. 60 damene som styrer kaféen. Åpningstiden er fra kl. 10.00, men ofte er det allerede mange på tunet en halvtime på forhånd. Noen kommer daglig. Det sier mye om verdien av stedet at hvis en bruker uteblir tilsynelatende uten grunn blir vedkommende kontaktet for å sjekke at alt er bra. Mange eldre har mistet ektefellen og trenger både sosialt samvær og at noen bryr seg. Mellom 500 og 600 personer er innom ukentlig, enten for en kaffekopp eller som deltaker på aktiviteter som trim, språk, dans, bridge, søm, treskjæring, samtalegrupper etc. Føderådsbygningen er også tatt i bruk etter et omfattende restaureringsarbeid. Ringsaker kommune viser nå at de setter pris på jobben som utføres. Bl.a. har stiftelsen mottatt Frivillighetsprisen, og kommunen bidrar med et beløp til strømregningen

Buttekvern Eldresenter har mange fine år framfor seg. Ringsakers beboere kan glede seg over et frivillig tiltak av stor betydning. Ringsaker kommune har indirekte like stor glede og nytte av aktiviteten som foregår i de hyggelige, gamle bygningene.

Ref: sekretær