Veldre historielag inviterer til busstur på Oscarshall/Hadeland Gjestegård og Grindakervev. 

Påmelding Gerd Karin Nylund mobil : 47020718 innen 19. aug . Kr. 650. pr stk.

Historisk vandring 2. sep: Gresby-Tørud-Lier..

Referat kommer snart ...

Busstur 30. juni med Veteranbussen.

Referat fra turen, trykk her: Busstur til Klevfoss 30. juni 2018 eller se under Turer.

Vårmøte 12. april kl. 19.00 på Buttekverntunet.

Vi inviterte til åpent vårmøte i kjellerstua i hovedbygningen på Buttekverntunet. Forfatter Linda Stewart presenterte boka "Amerikabrev." Gjennom korrespondanse på slutten av 1800-tallet fikk vi et innblikk i livet til husmannsdattera Randi Pedersdatter Holtseteren. Hun ble født i Østre Gausdal og utvandret til Amerika i 1889. Linda Stewart skildrer gjennom boka si noe av vanskelighetene, usikkerheten og savnet som Randi opplevde, og sikkert delte med mange av de 900 000 nordmenn som utvandret til Amerika i søken etter et bedre liv. Forfatteren har etter møysommelig forskning klart å finne ut noe om hvem Randi var og hvordan livet hennes artet seg.  Se også Nyheter!


Bildet viser Linda Stewart som forteller til en fullsatt sal!

Rett før foredraget til Linda Stewart ble det tildelt bevis til:

3 nye æresmedlemmer f.v. Francis Bull Enger, Mikkel Erik Hangenholen og Anders Kirkeby med hvert sitt bevis.


Årsmøte ble avholdt 15. februar på Buttekvern!  

Med hilsen styret i Furnes historielag.