ÅPENT KONTOR

Fra 3. september har vi åpent kontor på Buttekverntunet eldresenter onsdag klokka 18.00-20.00 og lørdag klokka 11.00-14.00, første onsdag og lørdag i måneder ut over høsten.
Det er anledning til å komme for en prat, og laget selger bøker, som årboka "Minner fra Furnes" fra 2020 og tidligere utgaver, dialektordboka "Hykkjilpåk og dekastikke", "Furnesboka" og utgivelser sammen med de andre historielagene i Ringsaker.

NY ÅRBOK KOMMER SNART

Årboka for 2022, Minner fra Furnes, nærmer seg trykk. Nærmere 250 sider med interessante artikler fra hele bygda er samlet mellom to permer. Det er noe å finne for alle av smått og stort. Uten historielagenes initiativ til å dokumentere eldre og nyere historie ville mye kunnskap gått tapt. 

Kontoret på Buttekvern er åpent på bestemte dager, se Kontordager. Velkomne innom for kjøp av en alltid like vellykket julegave, ev. bare kaffe og hyggelige meningsutvekslinger! Styremedlemmene er behjelpelige for kjøp av boka utenom kontortid.


Se også under Velkommen til Furnes historielag!

 

Rødlista viser de bygningene Fortidsminneforeningen mener er truet. Dette er Tingelstadgården i Brumunddal. Eier av kjøpmannsgården fra 1800-tallet lar bygningen forfalle etter avslått rivesøknad.

 


Tove Nordlien overrekker gave til museet på Kapp 1. juli!