Historielaget har hatt tur med veteranbussen til Mjøssamlingene ved Minnesund 23. juni med 41 deltagere.

Ved Mjøssamlingene ved Minnesund, her båten Helgøya.