Furnes Bygdebok I, utgitt 1941

Bind I (gards- og slektshistorie) av Toralv Bleken-Nilssen


Bruk og underbruk som er tatt med i gardshistoria

Ajer, Aldheim, Alfstad, Almerud, Almerud lille, Alu vestre, Alu østre, Arneberg, Arnkvern mellem, Arnkvern mølle, Arnkvern nedre, Arnkvernsveen, Arnkvern øvre, Aspelund, Asplien

Bakken av Buttekvern, Bakken av Pinnerud, Bakken av Gjerlu, Bakken nordre, Bakken søndre, Bakkerud av Haug, Bakkerud av Kylstad lille, Berg nordre, Berg vestre, Berg østre, Berger, Berget av Gresby, Berget av Høsbjør vestre, Berget av Røsbak, Bergli, Bergset, Bjørge, Bjørge lille, Bjørke, Bjørklien, Bjørndalen, Bjørnerud, Bjørnstad, Bratbakken av Gresby, Bratbakken av Præstsæteren, Bratberg mellem, Bratberg nordre, Bratberg søndre, Bratengen, Bratli, Bratlien, Brænen, Buttekvern, Bæk, Bækkelien av Guldskjegrud, Bækkelien av Lien, Bækkelund, Bækken, Bækkesveen av Kylstad lille, Bækkesveen av Ajer, Bækkevold

Dal, Dalby, Dalsengen, Dalsveen vestre, Dalsveen østre og nedre, Damhagen, Deglum lille, Deglum store, Demma, Demroa, Doglo vestre, Doglo østre, Dæli

Engen av Hangenholen, Engen av Stokset, Engen av Pinnerud, Engen av Kylstad lille, Enger, Engestad, Engstad

Faldengen, Findberg, Finstad nedre, Finstad øvre, Fjøsjordet, Forset, Fredheim, Frydenberg, Frøberg, Furuberget, Furulund, Furunæver

Gammelgård, Gammelgårdsmyren, Gammelløkken, Gautsæteren, Gjerdingen, Gjerlu, Godåker, Gonsveen (Godsveen), Granerud, Granlien, Granliengen, Gresby, Gresby nordre, Grindalen, Grindåker, Grøtholm, Grøtholmhusene, Gudsås vestre, Gudsås østre, Guldskjegrud nordre, Guldskjegrud søndre, Gålås lille, Gålås nedre, Gålås store, Gålås øvre, Gåskvern

Hagelund, Hagelundholmen, Hagen av Stokset, Hagen av Viker, Hagen av Gålås lille, Hagen av Grøtholm, Halset, Hangenholen mellem, Hangenholen nedre, Hangenholen nordre, Hangenholen søndre, Hansstad, Harmannslien, Haug, Haug søndre, Hauger, Haugli, Havnestrekning i Nordmarken, Helleberget, Helleberget lille, Hellerud lille, Hellerud søndre, Hellerud vestre, Hellerud østre, Hellum, Herberg, Hestehagen, Hesteløkken, Hjellumsbakken, Hol, Holen, Holsbak, Holter, Hov, Hovsjordet, Hovde, Hovde lille, Hovdedalen, Hovin vestre, Hovin østre, Husum, Høgsveen, Høgsveen østre, Høgsveen av Gålås lille, Høgvold, Høiby, Hølstad, Høsbjør vestre, Høsbjør østre, Håvin-Ødegården

Ilsås, Indgjerdingen

Jensbakken, Jesnes nedre, Jesnes søndre, Jesnes øvre, Jevanolbakken, Jevanol lille, Jevanol nordre, Jevanol vestre, Jevanol østre, Jonsdal, Jordstykke av Gålås lille, Jordstykke av Gålås store, Juliefoss

Karlstad, Karlstadengen, Karlløkken av Stokset, Karlløkken av Kylstad lille, Kirkeby, Kjeldsrud, Kjeldørret, Kjenli, Kjenlirydningen, Kroken, Krokstadengen, Krokstad nedre, Krokstad øvre, Kvernengen, Kvernstuen, Kylstad lille nedre, Kylstad lille øvre med søndre, Kylstad store vestre, Kylstad store østre, Kårtorp nedre, Kårtorp nordre, Kårtorp søndre

Ladejordet, Langsveen, Langtbort, Li, Lien, Lien, Lier, Lilleberg, Lillehaug, Lillehov, Lille-Ile, Lillesveen, Lillevold, Lindsveen, Lund nordre, Lund søndre, Lundby, Lykset, Løvdal, Løvjordet, Løvlien, Løvsætervolden

Mariendal, Mauset lille, Mauset mellem, Mauset nordre, Mauset søndre, Mellemberg, Mellemmarken, Mikkelsheim, Murstad, Myr, Myre, Myrrydningen, Myrvang, Mælum, Mælumsæteren, Møllerstuen, Møllerstuen, Mørkved lille, Mørkved store, Mørkvedødegården, Mørud

Nautsveinrud, Nederkvern, Negård, Nerengen av Spikdalen, Nerengen av Myr, Nerhagen, Nordbakken, Nordby, Nordengen, Nordlien, Nordløkken, Nordmarken, Nordmyren, Nordrum, Nordsveen av Spikdalen, Nordsveen av Bratberg, Nordsveen av Røset, Nordsveen av Solberg, Nybakken, Nyborg, Nygård, Nyhus, Nysted, Nysveen

Olasveen, Olstad

Pinnerud, Pinnerudvolden, Prestparten, Præsterud, Præstsæteren, Putten

Rognlidalen, Rognlien, Rognlien østre, Roindgjerdingen, Romskog, Roterud, Rud, Rydningen av Tvet, Rydningen av Jevanol, Rydningen av Gonsveen, Rydningen nordre, Rydningen søndre, Rydningsbakken av Spikdalen, Rydningsbakken av Bjørnerud, Rydningsbakken av Bjørge, Rønningen, Røsbak, Røsbak lille, Røset nedre, Røset søndre, Røset øvre, Røsetrydningen

Sagen, Sagstuen, Sandbakken, Sanden, Sanderud, Sandli, Sandvold vestre, Sandvold østre, Seberg, Seterløkke på Fløten, Seterløkke i Ringsaker alm., Seterrett på Torbenstilen, Simenstad, Skarderud, Skarpnord, Skarpnord, Skinnerbu, Skjellungberg, Skjelset, Skjelset, Skjelsethagen, Skjærstad, Skog av Hangenholen, Skog av Hangenholen, Skog av Arnkvern, Skog av Hol, Skogsrud, Skreppåsen seterløkke, Skålsveen av Præstsæteren, Skålsveen av Grøtholm, Slæperud, Slåtmyrbakken, Slåtmyren, Slåtsveen av Gresby, Slåtsveen av Stenberg, Slåtsveen av Haug, Slåtsveen av Bjørnerud, Slåtsveen av Kylstad lille, Slåtten søndre, Slåttene, Snarud, Snaterud, Solbakken, Sollerud vestre, Sollerud østre, Sollien, Solvang av Øksenset, Solvang av Bjørnerud, Soput, Spikdalen, Stampen, Stav, Stavsberg, Stenbakken, Stenberg vestre, Stenberg østre, Stenseng, Stensli, Stensveen, Stokset søndre, Stokset vestre, Stokset østre, Stoksetødegården, Stoksetødegården, Storengen av Berg, Storengen av Høgsveen, Stor-Ile, Storsvebakken, Strammerud, Stuen, Svartsveen, Sveen, Sveen av Stokset, Sveen av Bjørnerud, Sveen av Kylstad lille, Sveum, Syljulien, Sætarud, Sætervolden, Sør-Ile, Sørlien av Præstsæteren, Sørlien av Skjellungberg, Sørlunden, Sørum

Tajesveen, Tajet av Gresby, Tajet av Røset, Tajet av Grøtholm, Tanga, Tom (to seterløkker på), Torgerhagen, Trælsamt, Tvet mellem, Tvet nedre, Tvet vestre, Tømte, Tørud, Tørudstad nedre, Tørudstad øvre, Tåsåsen

Valsig nedre, Valsigsveen, Valsig vestre, Valsig øvre, Vesterlien, Vetten, Viker, Vikerødegården, Vold, Vollum

Ødegården av Gresby, Ødegården av Spikdalen, Ødegården av Hov, Øksenset, Østby, Østhagen, Østjordet, Østli, Østløkken, Øverbakken, Øverengen, Øvergård, Øverhagen, Øverkvern, Øverlien, Øverløkken, Øvre Arnkvern mølle

Ås, Åsberget, Åsdal, Åset nordre, Åset søndre

Oversikter og utgreiinger knyttet til gards- og slektshistoria

De som åtte jorda

Sameiene og delingen av dem

Setrer og seterbruk i Furnes

Skyld og rettigheter som knyttet seg til jorda

Korte utgreiinger (ordforklaringer)