Aud Jovall: «Kvinder selv stod op og strede» s.9
Hans Petter Skjønsby: Jordmødre i Vang og Furnes på 1800-tallet s.21
Anders Berg: Et glimt fra en svunnen tid s.29
Ringsaker Blad: Påsketur på Bjønnåsen i 1915 s.39
Røyne Kyllingstad: Hu Aslaug var aldri opprådd s.41
Berit-Johanne Aasbakken: Gründere fra Furnes s.45
Tove Nordlien og Anders Gjørslie: Fisket på Langodden s.62
Tor Holm: 17. mai-feiring i 1939 s.67
Tor Holm: Da krigen kom til Ajer s.71
Francis Bull Enger: Hjemmestyrkene i Furnes 1943-45 s.74
Hjemmestyrketroppen (HS) i Furnes s.89
Ole Nordlien: Om familien og oppveksten s.91
Sidsel Dobloug: Jeg fant, jeg fant s.100
Anders Gjørslie: Middelalderdiplomer som gjelder Doglo s.107
Torbjørn Hornklove (Torbjørn Ekern): So seier Ringsaksoga s.119
Liv Kirsten Røen: Jørgen Gresby – forfatter og gartner s.125
Jørgen Gresby: Trollharen hopper forbi (fortelling) s.130
Tone Solveig Heggelund: Fotfæler det er godt å tråka i – Viggo S. Jensen s.135
Asbjørn Røsbak og Anders Gjørslie: 1814 med et lokalt blikk s.150
Mandtal Over de Stemmeberettigede Wangs Præstegjeld s.165
Lars Alhaug: 17de Mai 1814-1914 s.169
K.T. (ukjent): Sangeren og bygdepoeten Lars Alhaug s.171
Solveig Gerd Bakken: Ulven – 112 år med forretning i Brumunddal s.174
Hamar Stiftstidende: En staut og renhårig skogsmann slutter sin vandring i skogen s.179
Gustav Esbjørnsen: En skildring av fars og mors liv s.188
Henry Jevne: Marie Lundberg forteller s.196
Ragnar Pedersen: Loftet på Tvet i Furnes s.201
Francis Bull Enger: Historisk vandring i 2012 s.205
Anders Gjørslie og Francis Bull Enger: Historisk vandring i 2013 s.215