Æresmedlemmer 2009 s.7
Trond Røhnebæk: Muntlig tradisjon s.8
Ole Nordlien: Nydal Landhandleri s.15
Alf Bruno Jensen: Byen ved Brumundelva s.20
Tor Holm: En frisk biltur til Høsbjør s.32
Anders Gjørslie: En visestubb og rim etter bestemor s.39
Knut H. Sveen: Litt mopedhistorie s.41
Anders Gjørslie: Brumunddal er blitt by! s.44
O. Lien: Brumunddal i gamle dager s.45
Jørgen Bye: Den fjerde by ved Mjøsa  s.48
Brumle (ukjent): Nyordning i Brumunddal? s.51
Kjeftausa (ukjent): Brumund-byen 1960 s.54
Helmer Husebye: Brumunddal om 50 år s.60
Ukjent: Hvad brumunddøler mener om Brumunddal som ”den fjerde by ved Mjøsa” s.63
Tor Holm: Hellerudberget salongskytterlag s.66
Anders Kirkeby: Den siste husmannen s.68
Borger O. Sween: Tanker omkring urgarden Jesnes og grenda omkring  s.75
Tor Holm: En streng føderådskontrakt s.90
Anders Kirkeby: Furnesportretter s.94
Ole Martin og John Magnar Ellefsæter: Ole Ellefsæter senior  s.104
Halvard Olestad og Stein Rune Eriksen: Nybygda-sangen s.112
Toralv Bleken-Nilssen: Furnes – frå anneks til eget sokn og herred s.114
Per Nytrøen: Tre dikt fra en utflyttet furnesing s.126
Borger O. Sween: Sameiet Holerne s.131
Marie Fullu Skyberg: Kvennveta i Brumunddal s.145
Anders Kirkeby: Ungdommelig tidsfordriv i Furnes Almenning s.159
Johan Flatstulen: Stenberg. – Gards- og slektshistorie på 1900-tallet s.164
Den lunefulde (Ola Himberg-Larsen): Hos Mikkel sølvrev i fangenskapets paradis s.177
Leif Skomakerstuen: Pelsdyrgarden som ble tilholdssted for Milorg i Furnes s.185
Francis Bull Enger: Historisk vandring i Høsbjørmarka 2008 s.190
Francis Bull Enger: Historisk vandring i Furnesåsen 2009 s.197
Tor Holm: Sommertur 2009 s.205