Navn

E-postadresse

Telefon

Anders Gjørslie

 

41251291

 

Randi H. Kjøbstad

  95046199 

Asbjørn Røsbak

  91153750

Francis Bull Enger

  99241344

Vi i komiteen er helt avhengige av bidrag, og tar i mot ideer og tekster til neste årbok, som kommer høst 2020. Årets utgave er nettopp kommet, november 2018 og er på 240 sider, salgspris kr 250,-.